Choose your region
Kontakti | Latvia
Menu

Klientu iedvesmots un orientēts uz kvalitāti

Daudzi uzņēmumi, lai akcentētu savu reputāciju, paļaujas uz oficiāliem standartiem. Toties Pipelife uzņēmējdarbības filozofija attiecībā uz sertificētajiem dokumentiem pavisam maz ir saistīta ar ārēja spožuma uzturēšanu. Tās pamatā ir izmaiņu procesi.

Piemēram, ISO 9001 nosaka kvalitātes pārvaldības sistēmu struktūru. Tomēr Pipelife papildus tam izmanto arī savus galvenos principus, lai uzlabotu visa uzņēmuma sistēmas. 2000. gadā sāktā kvalitātes programma tika pakāpeniski ieviesta septiņpadsmit Pipelife darbības valstīs.


Kvalitātes jautājumi

Ervīns Osvalds (Erwin Oswald) ir uzņēmuma kvalitātes speciālists Austrijā. “Par laimi, ar ISO 9001 mums nebija jāsāk no nulles,” viņš skaidro. “Šo programmu panākumus nodrošina cilvēki un viņu aizrautīgais darbs komandā. Daudzas prasmes mēs bijām ieguvuši jau no TQM (Total Quality Management – Visaptverošā kvalitātes vadība) programmas, kura tika ieviesta 1994. gadā.

Lai nodrošinātu kvalitāti birojā vai ražotnē, ir jānosaka skaidri pienākumi un procesu pārvaldība, un tieši šajā ziņā ir nepieciešami cilvēki, kuri veicina saskarsmi un nodrošina progresu.

Mūsdienās datu plūsma no vienas uzņēmuma darbības uz nākamo ir gandrīz nepārtraukta. Mūsu elektroniskā darba vide arvien vairāk kļūst par realitāti, tādējādi samazinot izdevumus un nepārtraukti uzlabojot klientu apmierinātību.

ISO 9001 mums ļauj uzvarēt konkursos un noslēgt daudzus komerclīgumus. Tomēr tikpat svarīgs ir arī sociālais līgums. Vietējās pašvaldības, sabiedrības, klienti un visi mūsu akcionāri sagaida no mums aktīvu dialogu. Kvalitātes uzlabojumi ir ideāla platforma komunikācijas nodrošināšanai caur piegādes ķēdi no pasūtījuma līdz ražošanai, iepakošanai, uzglabāšanai, uzkraušanai un piegādei.”


Nē spēlei „visi dara tā”

Holandiešu darbinieki ir bijuši dedzīgi celmlauži savas firmas centienos sasniegt ISO 9001.“Deviņdesmito gadu sākumā mēs nodefinējām kvalitātes vadlīnijas savā ražošanas objektā Enheizenā (Enkhuizen),” stāsta Kors Slūfs (Cor Slooff), uzņēmuma izpētes un attīstības daļas vadītājs un bijušais Pipelife ražošanas vadītājs Nīderlandē. “Pēc tam mēs pārgājām uz TQM un 1995. gadā saņēmām ISO sertifikātu. Tā kā ISO 9001 standarts iekļauj veselības un darba drošības jautājumus, mēs iesaistījāmies divās dažādās programmās. Līdzekļi mērķu sasniegšanai gan vienā, gan otrā programmā ir kopīgi: apmācības, rokasgrāmatas un auditi.

Jau pašos pirmsākumos mēs aptvērām, ka nevaram vienkārši stāvēt un klausīties vadošus norādījumus, kas mums būtu jādara. Lai gūtu panākumus, ir nepieciešama iesaistīšanās un atbildība. Tad jūs saņemat atsauksmes un varat sākt vērtēt sniegumu.

Mēs organizējām daudzas iekšējas un ārējas sanāksmes, lai informētu, apmācītu un motivētu savus darbiniekus. Iesākumā mēs pieaicinājām ārējo konsultantu. Tad sekoja pasniedzēju apmācības. Liels progress klientu apkalpošanā ir sasniegts, nodrošinot uzlabojumus gan uzņēmuma iekšējā, gan ārējā mērogā. Sevišķi gandarīti mēs bijām par mūsu darba drošības rādītāju uzlabojumiem. To traumu skaits, kurām seko darba kavējumi, tagad ir samazinājies krietni zem nozares vidējā rādītāja!”


Atvērtība

Līdzīga pieeja ir ieviesta Skandināvijā. Arī Norvēģijā un Zviedrijā par drošības jautājumiem rūpējas Kors Slūfs. “Mūsu atvērtība šajos jautājumos ir bijusi fundamentāla. Kvalitātei un drošībai mēs pievēršam uzmanību jau jauno izstrādājumu izveides procesa gaitā. Lielākā daļa mūsu izstrādājumu ir viegli, un to uzstādīšana nesagādā nekādas grūtības. Tomēr, veicot tehniskās pārbaudes un testus objektos, mums ir jāpārliecinās, ka mūsu produkti atbilst solījumiem.”

Jens Martins Storheils (Jens Martins Storheil), kurš atbild par kvalitātes pārvaldību, ir noteikti pārliecināts, ka, lai kāda būtu atsevišķu Pipelife darbības valstu pieeja, labākās pieredzes apmaiņa rada ietaupījumu vispārējā mērogā.

“Nepieciešamība var būt izgudrojumu pirmsākums, tomēr mēs pastāvīgi meklējam citus jaunus radošu ideju avotus,” viņš piebilst. “Kvalitātes un drošības jautājumi vairs netiek uztverti tikai kā sociālā pienākuma joma. Tas arvien vairāk kļūst par inovatīvu pārmaiņu, lielākas peļņas un augošas klientu apmierinātības jautājumu.”