Kvalitatīvas ārējās kanalizācijas sistēmas izbūve

19. aprīlis 2021

Sadzīves notekūdeņu efektīva apsaimniekošana atkarīga no kvalitatīvas un nosacījumiem atbilstošas ārējās kanalizācijas sistēmas izbūves. Kanalizācija sistēmas veiktspēja atkarīga no komponentu kvalitātes, uzstādīšanas apstākļiem un būvnieku profesionalitātes.

Pilnīgi nokomplektēta kanalizācijas sistēma
Pilnīgi nokomplektēta kanalizācijas sistēma

Piesārņojuma risks

Kā liecina prakse, neatkarīgi no projekta apjoma, ārējās kanalizācijas sistēmu izbūvē bieži izmanto atšķirīgu ražotāju produkciju. Iemesls visiem zināms – cena. Vienam ražotājam lētākas caurules, citam akas, veidgabali vai citi elementi. Turklāt spēkā esošie būvniecības normatīvi nepieprasa konkrētā projektā izmantot tikai viena ražotāja produktus. Rezultātā iegūst raibu konstrukciju, kas ekspluatācijas laikā var radīt problēmas, jo var atšķirties gan materiāli, gan izmēri.

Saliekot kopā dažādu ražotāju produkciju, ir daudz lielāks risks, ka kanalizācijas ūdeņi iekļūs gruntsūdeņos, piesārņojot vidi. Sistēmas ierīkošana un produktu montāža ir daudz vienkāršāka, ātrāka un veiksmīgāka, ja visas sastāvdaļas piegādājis viens ražotājs. Piemēram, ar SIA Pipelife Latvia produkciju ir garantija, ka izmantots viens materiāls, pieejami visi iespējamie izmēri un elementi būs savienojami bez grūtībām, radot vienotu, hermētiski noslēgtu sistēmu.

 

Mēdz atšķirties

PP jeb polipropilēna un PVC jeb polivinilhlorīda cauruļu ražošanā ievēroti dažādi Eiropas Savienības standarti, kas pieļauj nelielas variācijas ģeometrijai un izmēriem, taču atbilstība standartam negarantē dažādu ražotāju izstrādājumu saderību. Savienojot divu dažādu ražotāju elementus, tie var nebūt hermētiski.

Pat ja uzņēmums izpilda standarta testus un pārbauda produkta kvalitāti, to nesalīdzina ar citu ražotāju elementiem, lai pārliecinātos, vai tie būs savstarpēji saderīgi. Tā kā standarti pieļauj nelielas izmēru atkāpes, katram ražotājam rādītāji var atšķirties. To nosaka atšķirīgi ražošanas procesi, materiāla sastāvs un lējums.

Ievērot slodzes noturību

Ārējās kanalizācijas sistēmas ierīkošanā svarīgi ievērot uzstādīšanas slīpumu saskaņā ar EN1610 «Kanalizācijas cauruļvadu un kolektoru izbūve un testēšana» vadlīnijām un atbilstīgu cauruļu iekšējās virsmas gludumu. Savienojot dažādu ražotāju caurules, to biezums var atšķirties un savienojumu vietas nebūs gludas. Plūsmai uz leju tas nebūs traucējoši, savukārt kāpuma posmos nelīdzenās savienojumu vietās var veidoties aizsērējums.

Latvijā visbiežāk izmanto caurules un veidgabalus ar slodzes noturību 16 kN/m2 jeb SN16, 8 kN/m2 jeb SN8 vai 4 kN/m2 – SN4. Ņemot vērā plašo piedāvājumu, ir importētāji, kas zemākas slodzes noturības caurules pozicionē kā augstākas klases. Piemēram, SN2 caurules, kas domātas nelielas slodzes vietām, klasificē kā SN4, jo standarts pieļauj atkāpes – par cik milimetriem var atšķirties sienas biezums. Ja zemākas izturības caurules ieliks vietās ar augstu slodzi, tās kalpos daudz īsāku laiku.

SN4 klases caurules izmanto gājēju un riteņbraucēju ceļiem, kur nav paredzēta autotransporta slodze, savukārt SN8 izmanto vietās ar transporta slodzi. SN16 klase caurules piemērotas infrastruktūrai ar paaugstinātu slodzi, zem tramvaju līnijām, lidostās, zem dzelzceļa utt.

Caurules marķējums
Caurules marķējums

Marķējuma pārbaude

Katrai caurulei ražotājs piešķir marķējumu. Marķējuma pārbaude apliecina, ka objektā piegādātās sistēmas sastāvdaļas ir pareizas. Marķējums ietver standarta numuru, pielietojuma kodu, ražotāja nosaukumu, materiālu, ārējo diametru, sienas biezumu, ieguldes klasi.

Saskaņā ar standarta EN1401 prasībām temperatūrā zem mīnus 10°C var transportēt un uzstādīt tikai caurules ar marķējumu «Ledus kristāla simbols». Šis apzīmējums ir ražotāja brīvprātīgs papildu tests pēc savas iniciatīvas, domājot par produkta kvalitāti un izmantošanu skarbākos klimatiskajos apstākļos. Ja uz caurules tas nav norādīta, produkts lietojams apstākļos līdz 0°C grādiem.

Pirms ielikt  jāpārbauda

Cauruļvados var novērot divu veidu deformācijas: vispārējo izraisa pildījuma slāņa nosēšanās, lokālo – neapmierinoša elementu kvalitāte. Lai izvairītos no problēmām, pirmais solis ir cauruļu vizuālā pārbaude būvlaukumā. Pirms cauruli ieguldīt zemē, jāpārbauda tās kvalitāte, apskatot no ārpuses un iekšpuses. Nereti caurules sabojā transportēšanas vai izkraušanas laikā. Caurules ar iespiedumiem vai gaišām, neregulārām līnijām uz virsmas nav izmantojamas.

Vispārējo cauruļu deformāciju lielākoties ietekmē grunts blīvums ieguldīšanas vietā. Jo mazāks ir grunts blīvums pret optimālo blīvumu, jo lielāka deformācija var rasties. Arī neatbilstīgas slodzes izturības klases izvēle palielina deformācijas risku.

Deformāciju var radīt grunts noblīvēšana ap caurules malām. Zemē ieguldītu cauruļu vispārējā deformācija var palielināties, kamēr cauruli ietekmējošie vertikālie un horizontālie spēki līdzsvarojas. Lielākoties cauruļu deformēšanās apstājas 1–2 gadu laikā pēc uzstādīšanas, ja nemainās cauruli ietekmējošie spēki.

Lokālo deformāciju ietekmē dažādi faktori, kas norādīti būvnormatīvā. Ja caurules nāksies mainīt, tas būs lieks laika patēriņš un papildu izmaksas. No tā var izvairīties, ja rūpīgi pārbauda caurules pirms montāžas un ievēro visus sistēmas montāžas nosacījumi.

Hermētiskas kontrolakas

Pašteces kanalizācijas skatakas jeb kontrolakas izmanto kanalizācijas cauruļvadu pārbaudei un apkopei. Atbilstīgi Latvijas būvnormatīviem pašteces kanalizācijas skatakas uzstāda vietās, kur mainās cauruļvadu virziens, slīpums vai diametrs, pievienojumu vietās un noteiktā attālumā taisnos sistēmas posmos atkarībā no cauruļvadu diametra. Akas jāizvieto tā, lai plūsma no pienākošajām caurulēm strauji nemainītu virzienu.

Svarīgi, lai akas būtu hermētiskas visā garumā, jo nereti plastmasas akas mēģina savienot ar betona detaļām, ko hermētiski savienot tehniski nav iespējams. Tādēļ kanalizācijas sistēmā ieteicams izmantot viena ražotāja akas un caurules. Viens no efektīvākajiem risinājumiem ir teleskopiskās akas, kuru priekšrocība ir iespēja augstumu noregulēt uz vietas.

Teleskopiskās skatakas veido trīs daļas: pamatne ar tekni, augstuma regulēšanas caurule un teleskopiskā caurule ar ķeta vai plastmasas vāku. Lai nodrošinātu ūdensnecaurlaidību, starp kontrolakas pamatdaļām liek blīves. Akas cauruļvadiem pievieno vai nu tieši, vai ar veidgabalu palīdzību. Brīvos galus aizver ar noslēgtapu.

 

Veidgabali no viena ražotāja

Veidgabalus pievieno pie akas pieplūdes vietā cauruļvadu sistēmas pareiza leņķa izveidei. Uz veidgabaliem attiecināmi caurulēm līdzīgi kritēriji – atbilstība standartiem, marķējums un hermētiski savienojumi.

Jāņem vērā, ka veidgabalu ražošana ir komplicētāks process, tāpēc daudzi nelieli cauruļvadu ražotāji nepiedāvā veidgabalus katram izmēram. Tāpēc vai nu jāizmanto dažādu ražotāju sortiments, meklējot atbilstīgākos risinājumus un pievēršot lielāku uzmanību pienācīgai hermetizācijai, vai jāizvēlas viens zīmols ar visiem vajadzīgajiem elementiem. Otrā izvēle ļauj uzbūvēt efektīvu un kvalitatīvu sistēmu īsākā laikā, sniedz papildu garantiju un servisa iespējas.

Rakstu sagatavoja:

Māris Rullis

Vairumtirdzniecības vadītājs

+371 29494902

+371 67807725

Juris Meidrops

Projektu vadītājs

+371 29494166

+371 67807721

Dalies:

Lejupielāžu centrs
Vai jūs neatradāt meklēto?

Atrodi tirdzniecības vietas

Sazinies ar Pipelife Latvia komandu

Sūtiet mums savus jautājumus, atsauksmes vai komentārus, un mēs ar jums drīzumā sazināsimies.

Atzvans

Atzvans
Sazināsimies ar jums pa telefonu
E-pasts
Sazināsimies ar jums pa e-pastu