Dalies:

A6 loģistikas parks Rīgā, Maskavas ielā 462 © Pillar Latvia
A6 loģistikas parks Rīgā, Maskavas ielā 462

Ilgtspējas risinājumi loģistikas parkā A6

24. septembris 2021

2021. gada 24. septembris | 8 min lasīšanai

Līdz šā gada 1. novembrim plānots nodot ekspluatācijā A6 loģistikas parku. Tas ir Latvijā pagaidām vienīgais A klases noliktavu komplekss, kura tapšanā jau projektēšanas stadijā tika iekļauti BREEAM ilgtspējas standarti.

Ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas metode BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) sertifikātu A6 plāno iegūt jau tuvākajā laikā, tādējādi oficiāli apstiprinot kompleksa būvju un inženiertehnisko risinājumu atbilstību augstiem starptautiskiem kvalitātes un energoefektivitātes kritērijiem, skaidro projekta pasūtītāja AS Pillar Capital vecākais projektu vadītājs Linards Pelsis. Otrs – ne mazāk svarīgs –  rādītājs: objektā īpaša uzmanība pievērsta tā gala lietotāju ērtībām un komfortam. Līdz ar to arī noliktavu kompleksā esošās biroju telpas ir veidotas un aprīkotas atbilstoši A klasei biroju līmenim – ar gaisa apmaiņu, kondicionēšanu u.c. funkcijām.

Loģistikas kompleksa A6 projektēšana notika 2018. un 2019. gadā, būvdarbi – 2020. un 2021. gadā. A6 uzcelts Maskavas ielā 462 – teritorijā, kurā jau vēsturiski kopš padomju laikiem atradās dažādu noliktavu ēku komplekss. Vairākas vecās būves tika demontētas, savās vietās palika vien trīs esošās noliktavu ēkas apmēram 25 tūkstošu kvadrātmetru kopplatībā. Viena no tām nodota ekspluatācijā pagājušā gadsimta 90. gados, otra ap 2007. gadu, trešā „padsmitajos” gados; visas trīs ēkas ir iznomātas un šobrīd tiek pilnvērtīgi izmantotas kā noliktavas.

Objekta jaunuzbūvētā daļa ir trīs noliktavu korpusi vairāk nekā 29 tūkst. kvadrātmetru kopplatībā, no kuriem 27,4 tūkst. m2 ir noliktavas, bet atlikušo platību aizņem biroju telpas. Lielākās noliktavas platība ir gandrīz 20 tūkst. m2. Noliktavu ēkām ir pēdu tipa saliekamie dzelzsbetona pamati, nesošās dzelzsbetona kolonnas, kā arī saliekamā dzelszbetona pārsegumi biroju daļā. Ārsienas veidotas no sendvičveida paneļiem, savukārt jumtu veido nesošās metāla konstrukcijas ar mīksto ruļļu materiāla segumu un minerālvates siltumizolācijas slāni. Īpaša uzmanība pievērsta monolītā fibrobetona grīdu kvalitātei, kas noliktavu telpās ir ārkārtīgi svarīga un kas ir pirmais, par ko interesējas ikviens potenciālais nomnieks. Pasūtītāja vērtējums – grīdas ir ieklātas labi, un par tām var justies gandarīti. Grīdas nestspēja lielajā noliktavas ēkā ir septiņas tonnas uz kvadrātmetru, abās mazākajās noliktavās – 5t/m2.

Pipelife PE100 spiedvadu caurules ar PN10 un PN16 spiediena klasēm © Pipelife Latvia
Pipelife PE100 spiedvadu caurules ar PN10 un PN16 spiediena klasēm

Vecās komunikācijas, darbu organizācija un ugunsdrošība

Projekta realizācijā bija jātiek galā ar vairākiem sarežģījumiem, kā grūtākās pasūtītājs izceļ trīs lietas. Pirmkārt, pārsteigumus sagādāja vecie apakšzemes komunikāciju tīkli, kas šai teritorijā sākotnēji bija izbūvēti jau padomju gados, pēc tam jaunākos laikos vairākkārt papildināti, pārbūvēti, uzlaboti, turklāt faktiskā situācija absolūti neatbilda topogrāfiskajiem plāniem. Otrkārt, būvniecības laikā bija jānodrošina pilnvērtīga esošā nomnieka darbība, organizējot drošu nomnieka transporta kustību cauri būvlaukumam.

Treškārt, esošā atklātā ugunsdzēsības ūdenstilpne un vecie zemē ieraktie ūdens rezervuāri tika aizstāti ar jaunu virszemes ūdens rezervuāru, un bija ārkārtīgi svarīgi pārslēgšanu uz jauno rezervuāru veikt maksimāli īsā laikā, lai neradītu riskus ugunsdrošībai, ņemot vērā, ka ūdenstilpne un rezervuāri nodrošināja ar ūdeni esošo noliktavu sprinkleru sistēmu. Pārslēgšana tika sekmīgi paveikta apmēram divu stundu laikā, uzsver Pelsis. Līdztekus tam tika pārbūvētas arī ugunsdzēsības hidrantu sūkņu stacijas, kas ir pieslēgtas ēku vadības sistēmai, lai varētu monitorēt to darbotiesspēju.

© Pipelife Latvia
© Pipelife Latvia

Ūdensvada un kanalizācijas tīkli

A6 teritorijā nav centralizēto pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju. Jau agrāk te bija ierīkoti divi 140 metru dziļi artēziskie urbumi, no kuriem viens tika atstāts, bet otrs likvidēts, un tā vietā izurbts jauns – citā vietā. Abi urbumi šobrīd nodrošina ūdensapgādi visā kompleksa teritorijā. Ierīkota arī jauna un jaudīga ūdens atdzelžošanas iekārta.

Kopumā A6 teritorijā ir izbūvētas trīs ūdensapgādes sistēmas – sadzīves ūdensapgādes sistēma, sprinkleru sistēma un ugunsdzēsības hidrantu sistēma. Kā uzsver Pelsis, esošā sprinkleru sūkņu stacija jau 2000. gadu sākumā tika projektēta un būvēta, rēķinoties, ka teritorijā būs vēl viena liela noliktava. Līdz ar to pilnībā pietika ar sūkņu stacijas esošo jaudu, un no jauna vajadzēja izbūvēt tikai vienu atzaru lielākās noliktavas sprinkleru ūdensapgādei.

Arī kanalizācijas sitēmas A6 teritorijā ir trīs – sadzīves kanalizācija, autostāvvietu lietusūdens kanalizācija un lietusūdens kanalizācija no ēku jumtiem. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai atbilstoši Valsts vides dienesta noteiktajām prasībām izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Autostāvvietu lietus kanalizācijas notekūdeņi tiek attīrīti naftas produktu un smilšu atdalītājā 1x125 l/s NS 375/125/2500. Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek pārsūknēti teritorijai līdzās esošajā grāvī, kas ir savienots ar Daugavu. Lietus ūdens no ēku jumtiem pašteces ceļā tiek novadīts uzreiz grāvī.

Kopumā A6 objektā tika izbūvēti vairāk nekā seši kilometri saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu, izmantojot Pipelife PVC daudzslāņu kanalizācijas caurules ar aploces stingrību SN8, stāsta SIA Pipelife Latvia projektu vadītājs Jānis Kļaviņš. Tāpat ierīkots vairāk nekā 200 dažādu diametru Pipelife plastmasas kanalizācijas skataku – PRO400, PRO630 un PRO1000 –, kā arī 76 Storm N un Storm M lietus ūdens nosēdakas jeb gūlijas.

Lietus kanalizācijas tīkliem speciāli tika izgatavotas sarežģītas PRO1000 plastmasas kanalizācijas skatakas ar 573mm ārējo un 500mm iekšējo cauruļvada diametru ar akas iekšpusē izbūvētu plūsmas tekni. Šim posmam arī tika izmantotas SN8 stingrības PP kanalizācijas caurules ar PRAGMA ID uzmavu.

Ūdensapgādes un ugunsdzēsības tīklu kopgarums projektā ir vairāk nekā 2,1 kilometrs, te tika izmantotas Pipelife PE100 spiedvadu caurules ar PN10 un PN16 spiediena klasēm.

Viss ugunsdzēsības ūdensvads tika izbūvēts ar horizontālā virziena urbšanas (beztranšeju) metodi.  

Kā uzsver pasūtītājs, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sazarotais tīkls būtiski sarežģīja cauruļvadu un to savstarpējo šķērsojumu izbūvi. Pārsteigumus sagādāja arī mainīga ģeoloģija un neprognozējami dolomīta slāņu iesegumi, līdz to arī mainīgs gruntsūdens līmenis.

Jāpiebilst, ka kopumā projekta gaitā zemes darbos tika ekskavēti un pārvietoti vairāk nekā 100 tūkstoši kubikmetru grunts. 

Resursu patēriņa efektivitāte

A6 ir īpašs ar to, ka BREEAM sertifikācijas prasības tika noteiktas industriālai būvei, jo tradicionāli ir ierasts, ka šī ilgtspējas novērtēšanas metode tiek attiecināta uz augstākas klases biroju ēkām un telpām. Šobrīd notiek materiālu apkopošana, lai jau vistuvākajā laikā A6 saņemtu gala sertifikātu, skaidro Pelsis.

Viņš papildina, ka BREEAM prasības atbilstoši labās prakses principiem objektā tika ievērotas jau plānošanas stadijā un vēlāk būvprocesa organizācijā. Tas attiecināms arī, piemēram, uz atkritumu škirošanu un uzskaiti, uz kurieni un kādi atkritumi tiek izvesti, tāpat būvobjektā tika uzskaitīts un monitorēts ūdens patēriņš, sastatnēs un veidņos bija jāizmanto tikai FSC standarta kokmateriāli, kā arī jāievēro daudz citu prasību. BREEAM nosaka arī obligāto komforta līmeni, kas jānodrošina būvdarbu veicējiem – objektā jābūt drošām gājēju zonām, darbiniekiem jābut pieejamām dušām, slēgtai smēķētavai u.tml. „It kā jau tas nav nekas ārkārtējs – tās ir normālas un pašsaprotamas lietas, kādām vajadzētu būt katrā būvobjektā –, atšķirība ir vien tajā, ka šeit par to visu ir jāgatavo atskaite un jāsūta informācija sertificētājam. Faktiski sanāk tāda kā dubultā kontrole,” norāda projekta vadītājs.

BREEAM prasības noteica arī to, ka būvniecības laikā bija maksimāli jāpasargā un jāsaglabā teritorijā esošie koki, tāpat tika iestādīti jauni koki, kā arī atjaunoti putnubūri un uzstādīti vairāki jauni.

„Vēl viens aspekts ir resursu patēriņa efektivitāte. Kompleksa ēkas tika projektētas kā A klases ēkas atbilstoši energoefektivitātes sertifikātam, taču paralēli veicām arī dinamisko energosimulāciju, kas ļāva atklāt vietas, kur nepieciešami uzlabojumi, kā arī sniedza prognozi par sagaidāmo gāzes un elektrības patēriņu. Lai ekspluatācijas laikā būtu iespējams kontrolēt patēriņu, ēkas ir sadalītas zonās ar atsevišķu uzskaiti apkurei, elektrībai un ūdenim. Tas ļaus katram nomniekam precīzi zināt savu patēriņu, kā arī savlaicīgi konstatēt problēmvietas. Arī izvēlētajām iekārtām un gaismekļiem izvirzījām obligātas energoefektivitātes prasības. Santehnikas caurplūdes rādītājiem ir jāatbilst konkrētām prasībām, iekšējie ŪK tīkli katrā nomnieku zonā ir aprīkoti ar elektromagnētiskajiem vārstiem, kuri tiek vadīti caur ēkas vadības sistēmu. Piemēram, tiek iestatīts ārpusdarba laiks, kad vārsti aizveras, tādējādi taupot ūdens resursus, kā arī novēršot telpu appludināšanas risku,” stāsta Pelsis.

Sakrautas iepakojuma kastes uz palešu ratiņiem © Siwakorn - stock.adobe.com

Darbinieku komforts

Īpaša uzmanība ir pievērsta A6 lietotāju komfortam. Provizoriski tiek lēsts, ka loģistikas komplekss tiks iznomāts 10-15 uzņēmumiem, un kopējais te strādājošo skaits varētu sasniegt ap 300 cilvēku. Rēķinoties ar šiem skaitļiem, arī tika projektētas inženierkomunikācijas un to kapacitāte, autostāvvietu platība un citi parametri, protams, ievērojot arī noteiktu rezervi.

Lai nodrošinātu A6 darbinieku komfortu, teritorijā ir ierīkotas segtas velonovietnes, elektroauto uzlādes stacijas, savukārt biroju zonas projektētas tā, lai telpās nodrošinātu maksimālu dienas gaismas izmantošanu. Arī noliktavu telpās 2% no jumta seguma ir ar virsgaismu, lai radītu pēc iespējas komfortablāku vidi noliktavu darbiniekiem, vienlaicīgi ekonomējot apgaismojumam paredzēto elektronenerģiju. Teritorijā paredzēti satiksmes organizācijas pasākumi, kā arī kustību zonu marķējumus. Īpaši ir padomāts par standartiem atbilstošu apgaismojumu arī diennakts tumšajā laikā. BREEAM ir noteiktas apgaismojuma prasības autostāvvietu zonās, braukšanas zonās, gājēju zonās. Apgaismojuma līmenim jābūt ne tikai ar noteiktu luksu daudzumu, bet arī ar noteiktu vienmērīgumu. Apgaismojuma sistēmai jābūt saslēgtai ar ēkas vadības sistēmu, un tai arī jāveic atsevišķa uzskaite.

Kravas automašīnas vadītāja tur planšetdatoru un pārbauda galamērķa datus. Fonā novietoti kravas automobiļi. Transporta pakalpojumi. © littlewolf1989 - stock.adobe.com
Elektromobiļu uzlādes stacija. Hibrīdauto elektriskā lādētāja stacija autostāvvietā. Elektromobiļu uzlāde stāvvietā un uzlādes stacijā. Elektriskā kontaktligzda. Transports EV © kanpisut - stock.adobe.com

Daudz vājstrāvu sistēmu

A6 projektā ir ietverti daudz un dažādi IT risinājumi, ar to apliecinot, ka vājstrāvu sistēmas mūsdienu projektos kļūst aizvien nozīmīgākas.

Noliktavu kompleksam ir pievilkti optikas tīkli, un uz augstākās noliktavas jumta ir paredzēts uzstādīt mobilo sakaru bāzes stacijas. Ierīkots centralizēts apsardzes punkts ar jaunākās paaudzes apsardzes signalizācijas sistēmām, kas aprīkotas ar teritorijas vizualizāciju programmatūru, kas savukārt nodrošina iespēju ātri lokalizēt notikuma vietu un attiecīgi reaģēt.

Teritorijas iebraukšanas punkts tiks aprīkots ar auto reģistrācijas numura atpazīšanas sistēmu. Šobrīt arī tiek programmēta centralizēta  elektroniska loģistikas parka autostāvvietu un caurlaižu vadības sistēma, kas kalpos visiem nomniekiem. Ar šo sistēmu A6 būs diezgan unikāls, jo līdz šim tādas projektētas noliktavu kompleksiem ar vienu lietotāju, savukārt šeit sistēmu izmantos visi nomnieki.

Tāpat visai kompleksa teritorijai paredzēta centralizēta HD kvalitātes videonovērošanas sistēma ar 100% pārklājumu, izslēdzot tā saucamos aklos punktus.

Ierīkota arī jaunākās paaudzes ugunsgrēka trauksmes atklāšanas sistēma ar vizualizācijas programmatūru, nodrošinot iespēju ātri konstatēt notikuma vietu un attiecīgi reaģēt.

Protams, īpaši atzīmējama BREEAM standartiem atbilstoša centralizēta ēkas vadības un monitoringa sistēma, kas dod iespēju kontrolēt ūdens apgādes, apkures, ventilācijas sistēmas, nodrošināt teritorijas apgaismojumu, elektroniski uzskaitīt energoresursu patēriņu, kā arī sekot līdzi iekārtu apkopei un darbības statusam. Pie ēkas vadības sistēmas ir pieslēgti arī ārējie inženiertīkli, piemēram sadzīves notekūdeņu un lietusūdeņu attīrīšanas iekārtas un to sūkņi, ļaujot tiešsaistē sekot līdz to darbībai kā arī konstatēt nepieciešamību sistēmu iztīrīt. Vairāk nekā piecus hektārus no teritorijas aizņem brauktuves, stāvlaukumi un ceļi, kas ir loģistikas parka būtiska daļa un nodrošina tā veiksmīgu darbību, līdz ar to lietus kanalizācijas sistēmas darbība ir ārkārtīgi svarīga, norāda pasūtītājs. 

Projekta dalībnieki

Pasūtītājs: AS Pillar Capital,

Projektēšana/arhitektūra: SIA Pillar Architekten

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Pillar Contractor

Būvuzraudzība: SIA Būvuzraug LV

Lielākie darbuzņēmēji:

-        SIA Pillar Contractor – zemes darbi, UKT/LKT, teritorijas labiekārtojums, iekšējā apdare

-        AS UPB – būvkonstrukcijas

-        SIA Recte un SIA Reserv INC – jumta segumi

-        SIA Rema Project – vājstrāvas tīkli

-        SIA Proklimats – apkure

-        SIA Lafivents – vēdināšana un kondiconēšana

-        SIA Sprinkleru serviss – IUK

-        Hormann Baltic filiāle Latvijā – noliktavas aprīkojums (vārti, rampas)

-        SIA Dalagro un SIA Elone – elektroapgādes iekšējie tīkli (EL)

-        SIA Primekss – fibrobetona grīdas 

Dalies:

Lejupielāžu centrs
Vai jūs neatradāt meklēto?

Atrodi tirdzniecības vietas

Sazinies ar Pipelife Latvia komandu

Sūtiet mums savus jautājumus, atsauksmes vai komentārus, un mēs ar jums drīzumā sazināsimies.

Atzvans

Atzvans
Sazināsimies ar jums pa telefonu
E-pasts
Sazināsimies ar jums pa e-pastu