Choose your region
Kontakti | Latvia
Menu

SPECPRODUKTI

Septiķi

Privātēku īpašniekiem, kuriem nav iespējas pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai, Pipelife piedāvā izveidot autonomu kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, izmantojot septiķi. Pipelife septiķu komplektācijā ietilpst 3 kameru tvertne, sadalošā aka un visas nepieciešamās caurules.

Kanalizācijas sūkņu stacijas

Pipelife, pēc pasūtījuma, var piegādāt pilnībā nokomplektētas dažādas konfigurācijas kanalizācijas sūkņu stacijas ar ārējo diametru līdz pat 2600 mm. Akas tiek izgatavotas no polietilēna (PE).

Naftas produktu atdalītāji

Uztvertos notekūdeņus tādās vietās kā uzpildes stacijas, automazgātuves, stāvlaukumi utml. nepieciešams attīrīt no naftas produktiem pirms tie tiek novadīti centralizētā kanalizācijas sistēmā vai vietējā ūdenstilpnē. Ar naftas produktiem piesārņotu notekūdeņu attīrīšanai Pipelife peidāvā dažādas konfigurācijas naftas produktu atdalītājus ar jaudu 3-10 l/s.

Tvertnes

Pēc pasūtītāja individuālām vēlmēm Pipelife izgatavo dažādas konfigurācijas tvertnes gan no polipropilēna (PP), gan polietilēna (PE). Par pamatu tiek izmantotas caurules ar diametru DN160 - 1140 mm. Maksimālais tvertnes garums ir 12 m. Pateicoties izmantotā materiāla ķīmiskai noturībai un mehāniskai izturībai, Pipelife caurules var izmantot gan vienkāršu rezervuāru, gan smilšķērāju, gan nosēdtvertņu, kā arī pontonu izgatavošanai.

Infiltrācijas kasetes Stormbox

STORMBOX infiltrācijas kasetes ir daļa no RAINEO sistēmas, kas ļauj efektīvi novadīt lietus ūdeni un novērst plūdus ne tikai rūpnieciskos un komercobjektos, bet arī piemājas dārziņā. Turklāt katrs pats var izvēlēties, vai uztverto lietus ūdeni infiltrēt zemē, kontrolēti novadīt centralizētā lietus kanalizācijas sistēmā vai arī uzkrāt atkārtotai izmantošanai.

Ūdens uzskaites mezgli siltinātās tvertnēs

Ūdens uzskaites mezgli siltinātās tvertnēs ar ārējo diametru DN/OD 640 mm. US640 paredzētas uzstādīšanai zaļajā zonā, bet US640-B attiecīgi zem braucamās daļas. Visas siltinātās tvertnes komponentes pārklātas ar augsta blīvuma polietilēnu. Ūdens uzskaites mezgls nokomplektēts ar konsoli un tvertnē iekausētiem "inline" pievadiem. Atliek tikai ievietot skaitītāju un pievienot cauruļvadu.

Specproduktu simbols