Choose your region
Kontakti | Latvia
Menu

Kalkulāciju rīki

Lūdzu, izvēlieties interesējošo kalkulācijas programmu:


Šīs programmas ir dažādu Pipelife brošūru pielikums. Lietotājam ir jābūt izpratnei par lietotajām formulām un principiem, to pielietojumu un ierobežojumiem. Šo programmu izmantošana nevar aizstāt šajā sfērā kompetenta, profesionāla inženiera spriedumus un rekomendācijas. Lai gan ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu norādītās informācijas korektumu, tomēr izpildīto aprēķinu precizitāte netiek garantēta. Visas tabulas, paziņojumi un rezultāti jāuztver tikai kā rekomendācija. No programmas izrietošās rekomendācijas nav izmantojamas citu ražotāju produktiem.”

teaser_calculation_300