Choose your region
Kontakti | Latvia
Menu

Sveicam visus sadarbības partnerus svētkos!

2009. gada noslēgumā pateicamies visiem sadarbības partneriem, kas šo gadu bija kopā ar mums. Novēlam gaišus un līksmus svētkus, bet nākamā gadā veselību, izturību un vairāk darba.


Aizmirsti nedienas vakarējās.
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sarmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.

Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu,
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.

(M. Bārbale)