Choose your region
Kontakti | Latvia
Menu

Būvizstrādājumu atbilstības deklarēšana

2013. gada 1. jūlijā stājās spēkā Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) 305/2011, kura nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus, tai skaitā būvizstrādājumu atbilstības deklarēšanas kārtību.

 

Līdz pat šai dienai, informācijas trūkuma dēļ, nozares speciālistu vidū valda nevienprātība par pareizu plastmasas cauruļvadu atbilstības deklarēšanu. Lai kliedētu neziņu un novērstu pārpratumus SIA Pipelife Latvia vērsās pie LR Ekonomikas ministrijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) ar lūgumu izskaidrot spēkā esošo kārtību.

 

No  PTAC atzinuma izriet, ka SIA Pipelife Latvia piedāvātajiem produktiem, kuri nav reglamentētās sfēras būvizstrādājumi, Ekspluatācijas īpašību deklarācijas izsniegšana nav atļauta. Realizēto produktu atbilstības deklarēšanu nosaka Būvniecības likuma 25. pants.

 

 

Sīkāk ar PTAC atzinumu var iepazīties šeit.

help_paper