Choose your region
Kontakti | Latvia
Menu

Pipelife apkārt pasaulei - 27 mēneši - 27 valstis - 27 projekti

PipeLife, sadarbībā ar Sarkano Krustu, šogad turpina pērn uzsāktos humānā atbalsta projektus visās 27 valstīs, kur atrodas uzņēmuma filiāles. Katru mēnesi katras valsts Sarkanā krusta organizācija saņem finansiālu atbalstu kāda konkrēta projekta atbalstam. Kopumā, šī kampaņa ilgst 27 mēnešus, 27 valstīs ar 27 humānās palīdzības apmācības projektiem.

Janvāris – Septembris 2012
„Prepare to Respond” jeb „Sagatavojies un Iesaisties”


Projekta pirmos deviņus mēnešus PipeLife atbalstīja unikālu apmācības programmu, ko organizēja Austrijas Sarkanais krusts un Lielbritānijas RedR organizācija. Starptautiskā humānās palīdzības organizācija Sarkanais Krusts izstrādāja unikālu apmācības programmu  sociālajiem darbiniekiem un humānās palīdzības organizācijām Eiropas Savienības (ES) valstīs un Horvātijā. Organizācijas, kas piedalās projektā, ir neatkarīgas un neitrālas starptautiskas humānās palīdzības organizācijas, kas izveidotas, lai sniegtu palīdzību cilvēkiem, kuri cietuši no dabas, valsts un sabiedrības radītiem nelabvēlīgiem apstākļiem.
Organizāciju darbinieki izglītoti vairākās tādās humānās palīdzības disciplīnās kā higiēna un sanitārā uzturēšana. Ar Eiropas Komisijas humānās palīdzības departamenta (ECHO) un Austrijas Sarkanā krusta organizācijas darba resursu ieguldījumu, programmas nodrošina sociālajiem darbiniekiem finansiāli pieejamas iespējas attīstīt savas iemaņas un sniegt palīdzību jebkur pasaulē.

Palīdzība nelaimes gadījumos lielā mērā ir atkarīga no humānās palīdzības darbinieku   spējas reaģēt nepieciešamajā brīdī. Tādēļ ikvienai palīdzības organizācijai jāpārliecinās, ka tās darbinieki saņem nepieciešamo apmācību, lai varētu reaģēt katastrofu un krīžu situācijās efektīvi un racionāli.
Pēdējos 20 gadus humāno organizāciju skaits, kas īsteno projektus ES valstīs kā lokālā tā arī starptautiskā vidē, ir krietni palielinājies. Taču iespējas apgūt nepieciešamās iemaņas un zināšanas humānās palīdzības jomā šajās organizācijās, īpaši jaunajās ES valstīs, ir krietni ierobežotas. 

Austrijas Sarkanais Krusts un Lielbritānijas RedR izveidojušas sadarbību, kas apvieno ekspertu pieredzes un zināšanu nodošanu unikālas ES apmācības programmas ietvaros. Kopumā tās piedāvā dažādas finansiāli pieejamas apmācības humānās kapacitātes uzlabošanai. Programmas izstrādātas ikvienam zināšanu līmenim – sākot no iesācējiem, kas tikai veido savu karjeru, un beidzot ar profesionāliem palīdzības sniegšanas ekspertiem. Piemērotu apmācību vidi rada 20 pieredzējušu koordinatoru grupa, kas savu pieredzi ir guvusi starptautiskās programmās, attīstot dažādas prasmes un zināšanas.

Oktobris 2012 – Marts 2014


Mēnesi pēc kampaņas „Sagatavojies un Iesaisties”, PipeLife turpina atbalstīt dažādus sociālos projektus visā pasaulē. Ciešā un veiksmīgā sadarbība ar Sarkano krustu turpināsies, garantējot rūpīgi izplānotu resursu izmantošanu un PipeLife sniegto līdzekļu sadalīšanu projektu vajadzībām, kā arī nodrošinot profesionālu projektu koordinēšanu un to izpildi.

Jauniešu centrs Rīgā


Sarkanā krusta jauniešu centrs Rīgā tika atklāts 2012. gada vasarā. Aptuveni 200 organizācijas biedri, savā centrā organizē pastāvīgas biedru tikšanās, kā arī apmācības sociālās atstumtības, integrācijas, tolerances vairošanas, līderisma, veselības popularizēšanas (alkohola, HIH/AIDS, narkotisko vielu profilaksei) jauniešu vardarbības un citos jautājumos.

Šogad Latvijas Sarkanā Krusta jauniešu kustība rīkoja latviešu valodas kursus un integrācijas nometnes trešās pasaules valstu iedzīvotājiem. Jaunajā centrā jau notikušas vairākas konferences un aktivitātes, kas piesaista arvien lielāku organizācijas biedru skaitu – gan jauniešus, gan arī bērnus.

PipeLife atbalsta Sarkanā krusta jauniešu centru, nodrošinot tā ēkas būvniecības darbus, kā arī dažādu iekārtu iegādi.