Choose your region
Kontakti | Latvia
Menu

Plastmasas akas un uz tām attiecināmās formas izturības prasības

Kādiem nolūkiem tiek izmantotas plastmasas akas?
Polipropilēna (PP) plastmasas akas izmanto pazemes kanalizācijas, nokrišņu ūdeņu un drenāžas cauruļvadu kontrolei, apkopei un aizsprostojumu novēršanai. Akas tiek ierīkotas vietās, kur:
  • cauruļvadi sākas;
  • mainās cauruļvadu kritums;
  • mainās plūsmas virziens;
  • savienojas divi vai vairāki cauruļvadi;
  • mainās cauruļvada diametrs;
  • pēc noteikta attāluma, lai veiktu cauruļvadu kontroli.

Rūpnīcā plastmasas akas tiek gatavotas pēc pasūtītāja vēlmēm.
Visizplatītākie izmēri ir 200/160, 400/315, 630/500, 800/630 un 1000/630 (pirmais skaitlis ir akas augstuma regulēšanas šahtas ārējais diametrs, bet otrais — teleskopiskās caurules ārējais diametrs milimetros). Izmantojot teleskopisko cauruli, akas augstumu var noregulēt objektā uz vietas.

2009. gadā Latvijā tika ieviests standarts EN13598-2:2009
, ar kuru tiek noteiktas uz plastmasas akām attiecināmās prasības, tostarp aku augstuma regulēšanas šahtu un teleskopisko cauruļu formas izturības prasības. Caurules formas izturību raksturo SN (kN/m2) klase, ar kuru tiek noteikts caurules izmantošanas nolūks. Caurules SN klase ir atkarīga no ģeometriskajiem rādītājiem (no ārējā diametra un sienas biezuma) un no caurules ražošanā izmantoto izejmateriālu elastības moduļa. Jo lielāks ir caurules sienas biezums un izejmateriālu elastības modulis, jo izturīgāka ir caurule. Pipelife aku ražošanā nodrošina augstāko kvalitāti, ievērojami pārsniedzot standarta minimālās prasības. Augstuma regulēšanas šahtas formas izturība atbilst SN8 klasei, līdzīgi kā biežāk pielietotajām pāsteces caurulēm (uzstādīšanas dziļums šajā gadījumā var būt līdz 6 m no zemes virsmas). Teleskopiskās caurules formas izturības klase var būt mazāka (uzstādīšanas dziļums līdz 1,25 m no zemes virsmas), tomēr ieteicamā formas izturības klase ir SN  ≥ 1 kN/m2.

Kāpēc mēs iesakām pieprasīt Latvijas plastmasas aku ražotājiem ievērot standartā noteiktās formas izturības prasības?

Ja plastmasas aku augstuma regulēšanas šahtas un teleskopisko cauruļu formas izturības klase ir mazāka par prasīto, tad grunts un gruntsūdens spiediena vai satiksmes slodzes iespaidā tās var deformēties un kļūt caurlaidīgas. Ja kanalizācijā iekļūst lieks ūdens, rodas papildu notekūdeņu attīrīšanas izdevumi. Akā var iekļūt arī grunts, kas var aizsprostot cauruļvadus. Šajā gadījumā cauruļvadu apsaimniekotājs ir jāsedz ar to skalošanu saistītie izdevumi.
Pateicoties standartam atbilstošu plastmasas aku izmantošanai, cauruļvadu ekspluatēšana nesagādā liekus sarežģījumus. Pasūtītājiem iesakām pieprasīt projektu dokumentācijas risinājumu atbilstību standartam EN13598-2:2009.

Rakstu sagatavot palīdzēja: Toomas Matt, Pipelife Eesti AS
Pro400details